sale

Inverter Hòa Lưới Sofar Solar ME 3000SP

Product Name: ME 3000SP

Product Model: 3KW

26.000.000 25.450.000

Thanh toán ngay

Simple and Reliable

  • Exchanges energy via the electrical grid, no coupling with the PV inverter, mature technology, simple and reliable.
  • Can integrate with all grid-tied renewable systems, including solar, wind, fuel cell etc.

Easy installation

  • Compatible with existing grid-tied PV inverters.
  • No need to upgrade the distribution system.
  • Uses a split-core CT, no need to disconnect the electrical grid at all.

Multiple modes

  • Supports stand alone mode (like UPS),Ensures the safe operation of the critical load.
  • Programmable multiple operations modes:Grid tie,Off grid,and grid-tie with backup.

Flexible solution

  • Provides a full solution for enerfy consumers to maximize the use of their generated solar energy.
  • Increases self-consumption rate(from 20% to 70%).
  • User-adjustable battery charging current suits different types of batteries.

 

LƯU Ý : Mọi thông số trên tất cả các sản phẩm của Website đều mang tính chất tham khảo theo thuyết tương đối và hoàn toàn có thể thay đổi mà không báo trước 

Đến với chúng tôi , quý khách có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả dịch vụ cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn thiết kế và lắp đặt chuyên nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu của quý khách