sale

Bộ điều khiển sạc PWM tự động 12/24/48V 50A AMPS off-Grid

1.190.000 1.090.000

Thanh toán ngay

Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM tự động 12V / 24V / 48V 80A / 100A AMPS off-Grid

Thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Các ứng dụng

 

Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM tự động 12V / 24V / 48V 80A / 100A AMPS off-Grid

Chứng chỉ

Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM tự động 12V / 24V / 48V 80A / 100A AMPS off-Grid

 

Hồ sơ công ty

Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM tự động 12V / 24V / 48V 80A / 100A AMPS off-Grid