HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI VÀ CÀI ĐẶT ZERO EXPORT CHO INVERTER KEHUA 1 PHA SPI(1500-6000)-B2

1. Sơ đồ đấu dây giữa Inverter và Meter

Có 2 loại Meter có thể kết hợp với Inverter Kehua 1 Pha SPI(1500-6000)-B2: DDS3366D, DDS3366D-1P

2. Cài đặt Inverter và Meter

Cài đặt Meter:

Meter DDS3366D: địa chỉ giao tiếp của Meter cần phải đặt ở mức 1.

 

Meter DDS3366D-1P: địa chỉ giao tiếp mặc định của Meter là mức 1.

Cài đặt Inverter

Cài đặt trên màn hình hiển thị LCD của Inverter.

– Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và bật chọn Enabled để bật chế độ ZeroExport

 

– Bước 2: Điều chỉnh công suất muốn phát lên lưới

Ví du: Bạn đang sử dụng Inverter Kehua1 Pha SPI5000-B2 (5kW), bạn đặt công suất phát lên lưới là 10% thì hệ thống sẽ cho phép Inverter phát lên lưới tối đa là 5kW*10%=0.5kW. Nếu bạn không muốn Inverter của mình phát điện lên lưới thì đặt về 0%

– Bước 3: Tắt và bật lại Inverter để khởi động lại hệ thống. Kiểm tra lại hệ thống.