sale

Bộ điều khiển sạc PWM tự động 12/24V 20A AMPS off-Grid

Số lượng đã bán: 10

400.000 390.000

Thanh toán ngay

Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM tự động 12V / 24V / 48V 80A / 100A AMPS off-Grid

Thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Các ứng dụng

 

Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM tự động 12V / 24V / 48V 80A / 100A AMPS off-Grid

Chứng chỉ

Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM tự động 12V / 24V / 48V 80A / 100A AMPS off-Grid

 

Hồ sơ công ty

Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM tự động 12V / 24V / 48V 80A / 100A AMPS off-Grid