sale

Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới 3Kw Pin 3 Pha

Advantages
– Fully automated operation.
– Low initial investment cost, simple installation, without changing the existing electrical design.
– High system life. Long-term warranty period

Đến với chúng tôi , quý khách có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả dịch vụ cũng như đội ngũ chuyên viên tư vấn lắp đặt với đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của quý khách .

220.000.000 100.370.000

Thanh toán ngay

Activity diagrams   SYSTEM  Grid  POWER SOLAR SolarCity 7 KWP 3 PHASE


Principle of operation  SOLARCITY 7 KWP 3 PHASE SOLARCITY SOLAR POWER NETWORK  SYSTEM 

– The electricity obtained from the battery panel (Solar Panel) is DC, via the grid tie (Grid Tie Inverter), with the function of converting DC – AC electricity in the same phase with the same frequency as the grid, then the system will be In conjunction with the grid:

+ When the grid capacity is equal to the load capacity, the load consumes completely electricity from solar cells.

+ When the load capacity is larger than the grid capacity, the load will get additional grid.

+ When the load capacity is less than the grid capacity, electricity from the grid will be returned to the grid. (Do not charge money when the balance is over because EVN has not yet turned the clock back.

Choose from SOLARCITY 7 KWP 3 PHASE SOLARCITY SOLAR POWER NETWORK  SYSTEM 

Grid  system is open system, system capacity does not depend on the load capacity used.

For example: An office with a capacity of 10KW / h. Use from 8 am – 4 pm. Total electricity used is: P = 10 * 8 = 80KW:

– If the office invests in a 10KW grid system, the amount of electricity connected to the grid per day is about 40KW, counting 8 hours of sunshine (depending on sunny conditions in each region). The amount of electricity saved about: 40/80 = 50% of power consumption

SYSTEM OF  REPUBLIC NETWORK  POWER SOLAR SolarCity 7 KWP 3 PHASE  how naughty the device as follows:

Device name

Amount

Guarantee

Poly 310w solar panels

22

10 years

3-phase Inverter On  Grid Tie Inverter 7Kwp   (400 V ~ 800 VDC)

01

5/7/10/15 years (optional)

Origin Indochina International Electronics Co., Ltd. – solarcity.vn

 Some photos of the project have been taken

Project 20KwP Di An – Binh Duong 

 

Project 15Kwp Q12 – HCMC

 

Project of 8Kwp Phu Long – Binh Duong

 

Ba Ria – Vung Tau 5Kwp Project

 

Customers wishing to contact the hotline 0909 296 297 or the nearest agent for support, free advice.

 

LƯU Ý : Mọi thông số trên tất cả các sản phẩm của Website đều mang tính chất tham khảo theo thuyết tương đối và hoàn toàn có thể thay đổi mà không báo trước